Confis conference


ORGANIZUJEME KONFERENCE
V ČESKÉ REPUBLICE

Organizujeme: kongresy, konference, semináře či školení převážně v České republice

Společnost Confis Conference byla založena vroce 2009 a od té doby se stala zkušeným hráčem v oblasti organizace vědeckých a průmyslových setkání, kongresů, konferencí a výstav. Naše zkušenosti a odbornost jsou k dispozici již více než 20let. a jsme připraveni zajistit Vám kompletní organizaci akce od prvních kroků až po úspěšné finále.

Probíhající akce

CHISA 2024

Pravidelná konference chemického a procesního inženýrství, pořádaná Českou společností chemického inženýrství.

Informační web Registrace a platba

SCNAC 2025

XIXth Symposium on Chemistry of Nucleic Acid Components
June 8 - 13, 2025, Czech Republic, Český Krumlov

Informační web Registrace a platba

Organizační část

ZAJIŠTĚNÍ
MÍSTA
KONÁNÍ

Pro akci vybereme vhodné místo, které splní Vaše požadavky na kapacitu a termín konání. Naše zkušenosti nám umožňují najít ideální místo a vše pečlivě připravit.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY
A REALIZACE

Náš profesionální tým Vám poskytne plán přípravy a realizace akce. Díky tomu budete mít přehled o každém kroku a budete mít jistotu, že všechny činnosti probíhají v souladu s Vašimi představami.

OSLOVENÍ POTENCIÁLNÍCH ÚČASTNÍKŮ

Pro zajištění maximální účasti na akci oslovíme potenciální účastníky a poskytneme jim veškeré informace, které potřebují. Díky našim kontaktním databázím jsou Vaše pozvání doručena těm správným lidem.

KOMPLEXNÍ REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Kompletní registrace účastníků zahrnuje přihlášení, platby, příjem vědeckých příspěvků a vše další, co souvisí s přípravou účasti. Naše technologie a zkušenosti zajišťují rychlou a spolehlivou registraci účastníků.

KOMUNIKACE S PARTNERY AKCE, SPONZORY

Spolupráce s partnery a sponzory je klíčová pro úspěšnost akce. My se o ni postaráme, abyste měli vše potřebné proto, aby akce byla co nejúspěšnější.

ZAJIŠTĚNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY

Naše společnost disponuje moderní audiovizuální technikou, kterou zajistíme na klíč. Zajišťujeme profesionální technickou podporu během celé akce.

CATERING

Kromě organizace kongresů a konferencí máme široké zkušenosti se zajištěním skvělého cateringu. Od elegantních obědů a kávových přestávek až po společenské večeře, naše tým je schopen splnit různorodé požadavky na stravování pro vaše akce. A to včetně různých dietních požadavků a restrikcí.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Dnes jsou nedílnou součástí života a mohou být efektivním nástrojem pro propagaci akcí a informování účastníků. Mnoho lidí tráví čas právě na sociálních sítích, a proto je důležité být aktivní na těchto platformách. Můžeme oslovit velké množství potenciálních účastníků a šířit informace o Vašich akcích.

Finanční část

Finanční část organizace konference je zásadním aspektem pro úspěšný průběh akce.
V této části se zabýváme plánováním a správou finančních prostředků,
které jsou nezbytné pro realizaci konference.

ROZPOČET

Prvním krokem je vytvoření plánu a rozpočtu. V této fázi určíme očekávané náklady a příjmy na konferenci. Zohledníme náklady na pronájem místnosti, stravování účastníků, zajištění techniky, propagace a další náklady, které jsou spojené s organizací akce. Na základě tohoto rozpočtu stanovíme výši poplatků pro účastníky a potenciální partnery a sponzory.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Dalším krokem je zajištění finančního zajištění akce. To zahrnuje výběr poplatků od účastníků a úhradu od partnerů a sponzorů. Využíváme moderní technologie jako online platební brány a elektronické fakturace pro usnadnění platebních operací a zjednodušení administrativy. Dále pečlivě spravujeme daňovou problematiku, včetně správy DPH.

VYÚČTOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Součástí finanční části organizace akce je také vedení účetnictví. Confis Conference má zkušený tým účetních, kteří zajišťují řádné vedení účetnictví a správu financí spojených s akcí.To zahrnuje například vedení daňových evidencí, zpracování faktur a dokladů, vyřizování plateb a inkas, vedení bankovního účtu, evidenci příjmů a výdajů a mnoho dalšího.

VĚDECKÁ ČÁST

Vědecká část je klíčovým prvkem každé vědecké akce a my se soustředíme na poskytnutí kvalitních služeb, které zajistí hladký průběh této části akce. Některé z našich služeb v této oblasti jsou:

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Naše společnost disponuje vlastním systémem recenzního řízení, který umožňuje účastníkům akce předkládat vědecké příspěvky a umožňuje vědeckému výboru akce provádět recenze těchto příspěvků online. Tímto způsobem můžeme zajistit rychlé a efektivní schvalování příspěvků a usnadnit vědecký výbor v jeho práci.

ASISTENCE PŘI TVORBĚ VĚDECKÉHO PROGRAMU

Naši externí odborníci na vědeckou organizaci vám rádi pomohou s tvorbou vědeckého programu akce. Pomáháme s volbou témat, pozváním významných řečníků, koordinací tematických sekcí a dalšími aspekty vytváření programu, aby byl co nejefektivnější a přilákal co nejvíce účastníků.

POSTEROVÁ SEKCE A DOPROVODNÁ VÝSTAVA

Zajistíme prostor pro prezentaci posterů i stojany na ně, stejně tak výstavu doprovodných materiálů, knih či přístrojů. Postery jsou důležitou součástí vědeckého programu a mohou pomoci přiblížit účastníkům nové poznatky a výsledky vědeckého výzkumu.

ON-LINE PŘENOSY A ZÁZNAMY

Online streamování přednášek je v dnešní době stále populárnější způsob prezentace vědeckých akcí. Díky tomu mohou účastníci akce sledovat prezentace přímo v reálném čase a mohou se také zapojit do diskusí a otázek přes různé interaktivní nástroje a platformy.

VÝROBA A DISTRIBUCE KONGRESOVÝCH TISKŮ A DALŠÍCH VÝSTUPŮ

Vytvoříme kongresové tisky a další výstupy z akce, jako jsou například sborníky nebo zpravodaje, které budou sloužit jako dokumentace akce a připomínat účastníkům významné okamžiky akce.

AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY A DOKUMENTACE AKCE

Poskytneme profesionální audiovizuální záznamy a dokumentaci akce včetně fotografií, které mohou sloužit i jako materiály pro propagaci budoucích akcí či fotogalerie pro účastníky.

Zuzana Boháčová

Zuzana Boháčová

Radek Halfar

Radek Halfar

KONTAKT

Confis Conference s.r.o.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha1 - Staré město
e-mail:info@confis.cz
IČ: 29007691
Spisová značka: C159506, Městský soud v Praze

Všeobecné obchodní podmínky
Informace o ochraně osobních údajů